Societatea s-a înființat în anul 1968 prin decizia numărul 224/1968 a comitetului executiv al  Consiliului Popular Județean Neamț, sub denumirea de Unitatea județeană de construcții, modernizare și reparații drumuri și poduri.
În anul 1969 se redenumește Direcția județeană de drumuri și poduri prin decizia nr 463/1969, păstrându-și acest nume până în anul 1991, când prin decizia nr 496/1991 se redenumește Regia Autonomă de Drumuri și Poduri.
Din anul 1998 devine  S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J27/293/1998.