Înteținerea părții carosabile

Întreținere drumuri pietruite

Întreținerea platformei drumului

Asigurarea scurgerii apelor

Asigurarea esteticii rutiere

Întreținerea podurilor și a podețelor

Covoare bituminoase

Protejare corp și a platformei drumului

Plombări pe timp de iarnă