Garanția calității

Servicii laborator Gradul II

ANFCD

Agregate natural pentru drumuri

D

Drumuri

MD

Materiale pentru drumuri

Laboratorul DRUPO NEAMȚ

are o experiență vastă în domeniul construcțiilor de drumuri și poduri, este autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcții ca Laborator Gradul II cu autorizația nr. 2898 din 15 mai 2014 , conform standardului de referință SR EN ISO/IEC 17025-2018, pentru următoarele profile:
 • ANCFD – Agregate naturale pentru dumuri
 • D- Drumuri
 • MD- Materiale pentru drumuri
Prin implementarea sistemului de management al calității SR EN ISO 9001/2015 laboratorul asigură clienții de calitatea prestațiilor sale.
Laboratorul dispune de spații și condiții de mediu pentru efectuarea încercărilor, echipamente necesare petru a efectua în bune condiții analize de laborator, care asigură calitatea rezultatelor încercărilor de laborator la următoarele materiale și lucrări de drumuri:
 1. Controlul calității materialelor (agregate, fier, bitum), conform autorizației eliberate de ISC
 2. Realizări rețete de mixtură asfaltică
 3. Straturi de formă (caracteristici de compactare, grad de compactareși capacitate portantă cu deflectometru cu parhie Benkelman)
 4. Controlul calității mixturilor asfaltice destinate stratului de bază, legătură și rulare,compoziția granulometrică și conținutul de bitum, caracteristici fizico-mecanice determinate prin încercări pe cilindrul Marshall
 5. Grosimea și caracteristicele straturilor realizate din mixturi asfaltice
Asfalt certificat:
 1. Strat de bază ABPC 31,5
 2. Strat de legătură BADPC 22,4
 3. Strat de rulare BAPC 16
 4. Cale de pe pod BAP 16