Bilanț pentru anul 2019

S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

Actul constitutiv actualizat al 

S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

Raport activitate director 

S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

Raport remunerații

S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

Bilanț pentru anul 2020

S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

Raport auditor independent

S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

Hotărârea AGA nr. 1

S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

Hotărârea AGA nr. 2

S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.